Jouw privacy

 

Jouw privacy

Wil je onze privacyverklaring downloaden? Dat kan hier.

Wil je onze privacy verklaring liever online lezen? Dat kan hieronder.

Wij respecteren jouw privacy en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Reparatiedienst MPM

Website: https://reparatiedienstmpm.nl

Inschrijfnummer KvK: 63123592

BTW-nummer: 235901696B02

2. E-mailadres

 1. Wij kunnen jou, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van jouw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van jouw e-mailadres.
 2. Bij het verzamelen van jouw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming heeft verleend.
 3. Bij het verzamelen van jouw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken jouw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kun je contact met ons opnemen op onderstaand adres.

4. Telefoonnummer

Tenzij je te kennen hebt gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met je opnemen om je te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt je gewezen op de mogelijkheid zich hier tegen te verzetten en zich te laten registreren in het bel-me-niet-register.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
 2. de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
 3. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
 4. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 5. Je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

In het kader van het aanbieden van producten of diensten die jou zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;

 1. voor de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
 2. voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
 3. voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.

Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij jouw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

Voor meer informatie kun je het ‘privacy-beleid’ raadplegen van:

 1. Google: https://www.google.com/policies/privacy/
 2. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 1. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 2. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

8. Veiligheid opslag van gegevens

 1. Op de pagina waar je jouw persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 2. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
 3. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
 4. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
 5. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot jouw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren kun je contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als je wilt te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:

 1. Op het volgende e-mailadres: info@reparatiedienstmpm.nl
 2. Via het contactformulier op onze website: https://reparatiedienstmpm.nl/contact

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij op onze website publiceren en in een voorkomend geval zul je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.